Page 11 - Newsletter 8

Basic HTML Version

Statul ca formă incipientă era
considerat în lumea antică nu ca o
valoare supremă, ci ca Valoarea
Supremă. Deşi în zilele noastre poate fi
sortit uneori eşecului, Statul de Drept
este o valoare născută în sânul unei
Europe sângerânde.
Noţiunea de Stat de Drept este un
concept
de
sorginte
germană
(
Rechtsstaat
) ce presupune limitarea
puterii statului pentru a proteja cetăţenii
împotriva abuzurilor şi pentru a conferi
instituţiilor fundamentale un mediu
propice pentru funcţionare în favoarea
intereselor şi a apărării regulilor
universal acceptate de locuitorii unei
ţări. Principiul este strâns legat de
conceptul european insular „rule of law”.
Fratele Immanuel Kant este
recunoscut ca fiind unul din precursorii a
ceea ce astăzi numim Stat de Drept.
Plecând
de
la
principiile
fundamentale ale Statului de Drept,
separarea puterilor şi delimitarea clară a
atribuţiilor instituţiilor fundamentale
este esenţială în crearea unui echilibru
social, politic şi economic. Existenţa
unei societăţi civile puternice şi a
transparenţei acţiunilor instituţiilor
statului sunt şi acestea parte a
sistemului îmbrăţişat de liderii oricărei
naţiuni guvernate de Statul de Drept.
Deşi consolidate din punct de
vedere democratic, statele europene
au derapat uneori de la principiile
emanate şi prin Tratatul de la Lisabona
al Uniunii Europene.
Mecanismele de coerciţie şi
jurisprudenţa eurocrată pot fi uneori
mai puţin înţelese din cauza unui
factor esenţial în comunicarea din
zilele noastre: presa.
Denumită şi a IV-a putere în stat,
presa (sub toate formele sale
cunoscute astăzi) riscă să-şi piardă
virtuţile ce o caracterizau la începutul
secolului trecut. Astăzi, imixtiunea şi
debilitatea au dus la aproape o
capitulare a ziariştilor în faţa celor ce
şi-au
însuşit
instituţiile,
personalizându-le şi făcându-le să-şi
piardă caracterul de statalitate.
Democraţia aşa cum o cunoaştem
noi riscă să devină o specie pe cale de
dispariţie dacă Statul de Drept nu va
mai fi considerat o cale a prosperităţii
democraţiei unei naţiuni.